Säkring av gravstenar

Det är kyrkogårdsförvaltningen som har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten för alla de personer som arbetar eller vistas på kyrkogården. För själva gravstenen och även gravplatsen är det dock gravrättsinnehavaren som ansvarar. Vad det innebär är att du som gravrättsinnehavare bekostar återmonteringen av gravstenen i de fall då det blir nödvändigt.

Den måste klara belastning

Om en gravsten bedöms som farlig måste den temporärt åtgärdas genom att läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen. Sedan får gravrättsinnehavaren ett brev hemskickat från det pastorat där gravstenen ligger och måste då åtgärda problemet inom en specificerad tid. En gravsten måste klara 35 kilo dragkraft utan att den välter. Om stenen är 30 till 150 cm hög ska den ha minst två dubbar och vid behov måste den omdubbas.

Att se hur säker den är

När en gravstens säkerhet testas provtrycks den först av allt. Den måste klara 35 kilos tryck från två håll. Klarar den inte det så läggs den ned inom gravplatsen. Då kontaktas som sagt den som äger gravstenen och i brevet står det vilka åtgärder som måste göras. Man får även prisförslag. När svaret anländer till pastoratet börjar arbetet med att montera upp den igen, efter anvisningarna som har beslutats om. Om monteringen sker genom pastoratet kommer den vanligtvis med lång garantitid.

De tre alternativ som erbjuds

När brevet kommer hem till dig som är gravrättsinnehavare erbjuds vanligtvis tre alternativa lösningar för att säkra gravstenen. Det första alternativet är att själv åtgärda gravstenen eller om man vill anlita en stenhuggare som utför arbetet åt en. Det andra alternativet är att låta kyrkogårdsförvaltningen hantera säkerhetsåtgärderna som sedan fakturera dig för kostnaden. Det tredje alternativet är att återlämna gravplatsen till Svenska kyrkan.