Dödens historia

Vi har alltid dött så dödens historia sträcker sig ända till människans begynnelse. Däremot har våra riter och förhållnings sätt till döden ändrats genom historien. Att begrava våra kroppar har att göra med en tro om livet efter detta, även innan vi blev kristna. Våra gravstenar kommer från vår förkristna tid och restes som ett minnesmonument under vikingatiden.

Gravstenens historia i Sverige

Mäktiga vikingar reste runstenar över sina döda. Till skillnad från en gravsten så reste vikingarna inte nödvändigtvis sina minnesmonument på gravplatsen utan kunde lika gärna vara på gården de bodde på. De kristna gravstenarna började komma på 800-talet och hade då ofta formen av ett kors. Idag finns flera olika former på gravstenarna men de får inte utformas hus som helst.

Rädslan för döden

Aldrig tidigare har vi varit så distanserade från döden som idag. Döden känns långt borta för många och eftersom det finns allt fler ateister i samhället så är det även färre som tror på ett liv efter döden. Kanske är det därför döden skrämmer oss som aldrig förr när varken himmelriket eller Valhalla längre tar emot oss.

En kristen gravsten

Varför begravs de döda?

Tidigt insåg människor att lik spred smitta men det var även tanken om livet efter som gjorde att de började att begrava folk. I Sverige hade likbålen varit vanligt förekommande innan kristendomens intåg. Några stormän hade fått gravkullar när de begravdes med deras rikedomar som skulle hjälpa dem i livet efter detta men de flesta blev till aska. Den typ av begravning vi har idag med jordsättning kom alltså efter vikingatiden.